ORGANER

Et organ er en kroppsdel som har en spesiell oppage. Man skiller mellom indre og ytre organer. For eksempel så er hjerte, lever, nyrer blodårer osv indre organer, og hud, ører, lemmer og nese ytre organer.

Del siden sosialt!